माझे गणक

शेवटची भेट सेवा

14.4k प्रति मोडेम ते आयएसडीएन नेटवर्क (द्वदंयुद्ध चॅनेल)

1 14.4k प्रति मोडेम बरोबरी 0.09 आयएसडीएन नेटवर्क (द्वदंयुद्ध चॅनेल)
1
14.4k प्रति मोडेम
= 0.09
आयएसडीएन नेटवर्क (द्वदंयुद्ध चॅनेल)
 
1
आयएसडीएन नेटवर्क (द्वदंयुद्ध चॅनेल)
= 11.111111
14.4k प्रति मोडेम

विषयांतर झालेला प्रवेग सूत्र कॅल्क्युलेटर वेळ गती बदल चालत्या ऑब्जेक्ट विषयांतर झालेला प्रवेग गणना.

सौम्य केलेला पदार्थ कॅल्क्युलेटर आधी आणि सौम्य केलेला पदार्थ नंतर खंड आणि समाधान प्रमाण (द्रवाची तीव्रता मोलस् मध्ये सांगणे) गणना.

किरणोत्सार, अर्धा जीवन, ऑनलाइन गणना. अणुकिरणोत्सर्जी पदार्थ अर्धा जीवन एक परिणाम म्हणून उर्वरित रक्कम ऑनलाईन अंदाज घेणे.

वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा न्यूटन कायदा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा न्यूटन कायदा वापरून दोन वस्तू, distanse आणि त्यांना दरम्यान गुरुत्वाकर्षणावर, एक वस्तुमान गणना.