मापन युनिट कनवर्टर

माहिती युनिट

ब्लॉक, कॅल्क्युलेटर ऑनलाइन, कनवर्टर रूपांतरण टेबल

ब्लॉक ते 100 पिन 5.1 * 10-6
ब्लॉक ते Eksabit 3.55 * 10-15
ब्लॉक ते Eksabyte 4.44 * 10-16
ब्लॉक ते Gigabit 3.81 * 10-6
ब्लॉक ते Kilobit 4
ब्लॉक ते MAPM-शब्द 128
ब्लॉक ते Megabit 0.003906
ब्लॉक ते Petabit 3.64 * 10-12
ब्लॉक ते Terabit 3.73 * 10-9
ब्लॉक ते किलोबाइट 0.5
ब्लॉक ते कुरतडून थोडे थोडे खाणे 1 024
ब्लॉक ते गिगाबाइट 4.77 * 10-7
ब्लॉक ते चिन्ह 512
ब्लॉक ते चौपट-शब्द 64
ब्लॉक ते टेराबाइट 4.66 * 10-10
ब्लॉक ते डबल-थर ब्ल्यू रे डिस्क 9.54 * 10-9
ब्लॉक ते डीव्हीडी (1 थर, 1 बाजू) 1.01 * 10-7
ब्लॉक ते डीव्हीडी 2 थर 5.61 * 10-8
ब्लॉक ते डीव्हीडी 2 थर 17 गिगाबाइट 2.8 * 10-8
ब्लॉक ते डीव्हीडी 9.4 गिगाबाइट 5.07 * 10-8
ब्लॉक ते थोडा 4 096
ब्लॉक ते पिन 250 2.04 * 10-6
ब्लॉक ते पेटाबाईट 4.55 * 10-13
ब्लॉक ते फ्लॉपी डिस्क (3.5 ईडी) 0.000176
ब्लॉक ते फ्लॉपी डिस्क (3.5 एचडी) 0.000351
ब्लॉक ते फ्लॉपी डिस्क (3.5 डीडी) 0.000702
ब्लॉक ते फ्लॉपी डिस्क (5,25 एचडी) 0.000422
ब्लॉक ते फ्लॉपी डिस्क (5,25 डीडी) 0.001405
ब्लॉक ते बाइट 512
ब्लॉक ते मेगाबाइट 0.000488
ब्लॉक ते शब्द 256
ब्लॉक ते सिंगल-थर ब्ल्यू रे डिस्क 1.91 * 10-8
ब्लॉक ते सीडी (74 मिनिट) 7.52 * 10-7
ब्लॉक ते सीडी (80 मिनिट) 6.95 * 10-7