जोडा
 
आवडी मधून काढा

माहिती युनिट

मेगाबाइट, gigabit, प्रतीक, सीडी डिस्क, कुरतडून थोडे थोडे खाणे आणि इतर सर्व माहिती युनिट, टेबल रूपांतर
सर्वसर्व 11 EE GG KK MM PP TT
1
100 पिन
E
Eksabit
Eksabyte
G
Gigabit
K
Kilobit
M
MAPM-शब्द
Megabit
P
Petabit
T
Terabit
किलोबाइट
कुरतडून थोडे थोडे खाणे
गिगाबाइट
चिन्ह
चौपट-शब्द
टेराबाइट
डबल-थर ब्ल्यू रे डिस्क
डीव्हीडी (1 थर, 1 बाजू)
डीव्हीडी 2 थर
डीव्हीडी 2 थर 17 गिगाबाइट
डीव्हीडी 9.4 गिगाबाइट
थोडा
पिन 250
पेटाबाईट
फ्लॉपी डिस्क (3.5 ईडी)
फ्लॉपी डिस्क (3.5 एचडी)
फ्लॉपी डिस्क (3.5 डीडी)
फ्लॉपी डिस्क (5,25 एचडी)
फ्लॉपी डिस्क (5,25 डीडी)
बाइट
ब्लॉक
मेगाबाइट
शब्द
सिंगल-थर ब्ल्यू रे डिस्क
सीडी (74 मिनिट)
सीडी (80 मिनिट)