जोडा
 
आवडी मधून काढा

पॉवर युनिट

वॅट, व्होल्ट-विद्युत प्रवाह मोजण्याचे एकक, BTU / तास, विद्युत कार्याचे किंवा शक्तीचे एकक / से, अश्वशक्ती आणि इतर सर्व पॉवर युनिट, टेबल रूपांतर
सर्वसर्व AA BB CC DD EE FF GG HH KK MM NN PP TT
A
Attowatt
B
BTU / तास (ब्रिटिश थर्मल युनिट)
C
Centiwatt
D
Deciwatt
Dekawatt
E
Eksawatt
F
Femtowatt
G
Gigawatt
H
Hectowatt
K
KiloVolt-विद्युत प्रवाह मोजण्याचे एकक
Kilocalorie / मिनिट
Kilocalorie / से
M
Microwatt
Milliwatt
N
Nanowatt
P
Petawatt
Picowatt
T
Terawatt
अश्वशक्ती
अश्वशक्ती (जर्मन) आणि
कार्य व शक्ती मोजण्याचे मेट्रिक पद्धतीतील प्रमाण / से
किलोवॅट
जल अश्वशक्ती
जूल / से
पाणी अश्वशक्ती
प्रति मिनिट Thermochemical उष्मांक
प्रति मिनिट उष्मांक
प्रति मिनिट किलोज्यूल
प्रति मिनिट जूल
प्रति मिनिट पाउंड-शक्ती पाऊल
प्रति मिनिट पाऊल पाउंड-शक्ती
प्रति मिनिट ब्रिटिश थर्मल युनिट
प्रति सेकंद Attojoule
प्रति सेकंद Centijoule
प्रति सेकंद Decijoule
प्रति सेकंद Dekajoule
प्रति सेकंद Eksajoule
प्रति सेकंद Femtojoule
प्रति सेकंद Gigacalorie
प्रति सेकंद Gigajoule
प्रति सेकंद Hectojoule
प्रति सेकंद Kilocalorie
प्रति सेकंद Megajoule
प्रति सेकंद Microjoule
प्रति सेकंद Millijoule
प्रति सेकंद Nanojoule
प्रति सेकंद Petajoule
प्रति सेकंद Picojoule
प्रति सेकंद Terajoule
प्रति सेकंद Thermochemical उष्मांक
प्रति सेकंद उष्मांक
प्रति सेकंद किलोग्रॅम-शक्ती मीटर
प्रति सेकंद किलोज्यूल
प्रति सेकंद न्यूटन मीटर
प्रति सेकंद पाउंड-शक्ती पाऊल
प्रति सेकंद पाऊल पाउंड-शक्ती
प्रति सेकंद ब्रिटिश थर्मल युनिट
प्रती तास Gigacalorie
प्रती तास Kilocalorie
प्रती तास Thermochemical उष्मांक
प्रती तास आंतरराष्ट्रीय ब्रिटिश थर्मल युनिट हजार
प्रती तास उष्मांक
प्रती तास किलोज्यूल
प्रती तास जूल
प्रती तास दशलक्ष BTU
प्रती तास पाउंड-शक्ती पाऊल
प्रती तास पाऊल पाउंड-शक्ती
प्रती तास हजार BTU
प्लांक शक्ती
बॉयलर अश्वशक्ती
मेगावॉटचा
मेट्रिक अश्वशक्ती
मेट्रिक रेफ्रिजरेशन टन
यांत्रिक अश्वशक्ती
रेफ्रिजरेशन टन
विद्युत अश्वशक्ती
वॅट
व्होल्ट-विद्युत प्रवाह मोजण्याचे एकक