जोडा
 
आवडी मधून काढा

ऊर्जा एकके

वॅट * तास, उष्मांक, electronvolt, TNT च्या टन, विद्युत कार्याचे किंवा शक्तीचे एकक आणि इतर सर्व ऊर्जा एकके, टेबल रूपांतर
सर्वसर्व AA EE GG HH KK MM NN PP TT
A
Attojoule
E
Electronvolt
G
GF सें.मी.
Gigajoule
Gigawatt तास
H
Hartree ऊर्जा
K
Kilocalorie
Kiloelectronvolt
Kilopond मीटर
M
Megacalorie
Megaelectronvolt
Megajoule
Microjoule
Millijoule
N
Nanojoule
P
Poundal पाऊल
T
TNT च्या GigaTon
TNT च्या KiloTon
TNT च्या किलोग्रॅम
TNT च्या किलोग्रॅम (मेट्रिक)
TNT च्या टन
TNT च्या टन (अमेरिका)
TNT च्या टन (मेट्रिक)
TNT च्या टीएनटी या स्फोटक द्रव्याच्या दशलक्ष पट स्फोटकता
Thermochemical kilocalorie
अब्ज बंदुकीची नळी तेल समतुल्य (megabarrel)
अमेरिकन गॅस मोजण्याचे एक माप
अश्वशक्ती * तास
इंच-पाउंड
इंच-पौंड
उष्मांक
कार्य व शक्ती मोजण्याचे मेट्रिक पद्धतीतील प्रमाण
किलोग्रॅम-शक्ती मीटर
किलोग्रॅम-शक्ती मीटरचा शंभरावा भाग
किलोज्यूल
किलोवॅट * तास
किलोवॅट-दुसरा
गॅस मोजण्याचे एक माप
ग्राम-शक्ती मीटर
जूल
टन तेल समतुल्य (kiloliters)
तुरुंग
तेल समतुल्य Gigaton
तेल समतुल्य KiloBarrel
तेल समतुल्य अब्ज बॅरल
तेल समतुल्य टन
तेल समतुल्य टीएनटी या स्फोटक द्रव्याच्या दशलक्ष पट स्फोटकता
तेल समतुल्य पाउंड बंदुकीची नळी
तेल समतुल्य बंदुकीची नळी
दशलक्ष BTU
निवडणूक गॅस मोजण्याचे एक माप
न्यूटन मीटर
पाउंड-शक्ती पाऊल
पाउंड-शक्ती-इंच
पाऊल (poundal)
पाऊल पाउंड
पौंड-शक्ती-इंच
पौष्टिक उष्मांक
प्रेरणा मापण्याचे प्रमाण मीटरचा शंभरावा भाग
प्लांक ऊर्जा
ब्रिटिश थर्मल युनिट (BTU)
मीटर किलोग्राम
मेगावॉटचा तास
रशिया इंधन दर समतुल्य युनिट
रेफ्रिजरेशन टन तास
वॅट * तास
वॅट * से