जोडा
 
आवडी मधून काढा

विद्युत प्रतिकार युनिट

Ohms, प्लांक impedance, विद्युत प्रवाह मोजण्याचे एकक प्रति व्होल्ट, इमु, ECU आणि इतर सर्व विद्युत प्रतिकार युनिट, टेबल रूपांतर
A
Abohm
Abs. युनिट
M
Megaohm
Microohm
S
Siemens उलटा
Statohm
ओहम
प्रतिकार ECU
प्रतिकार इमु
प्लांक impedance
मोजलेले हॉल प्रतिकार
विद्युत प्रवाह मोजण्याचे एकक प्रति व्होल्ट