जोडा
 
आवडी मधून काढा

एक चौरस परिमिती, सूत्र कॅल्क्युलेटर परिमिती

एक चौरस परिमिती, परिमिती सूत्र कॅल्क्युलेटर चौरस बाजूला लांबी वापरून, आपण एक चौरस परिमिती शोधण्यात परवानगी देते सूत्राद्वारे.
साइड:

एक quadrate परिमिती

स्क्वेअर समान बाजू आणि कोन एक योग्य चौकोन आहे.
एक चौरस परिमिती साठी सूत्र: P = 4a,
जेथे एक - एक quadrate बाजूला