जोडा
 
आवडी मधून काढा

एक समलंब चौकोन परिसरातील समलंब चौकोन क्षेत्र सूत्र कॅल्क्युलेटर

एक समलंब चौकोन परिसरातील समलंब चौकोन क्षेत्र सूत्र कॅल्क्युलेटर पाया बाजू, उंची, midline, त्यांना दरम्यान दुरूस्ती लांबी आणि कोन लांबी वापरून, आपण एक समलंब चौकोन क्षेत्र शोधण्यात परवानगी देते सूत्राद्वारे.

एक समलंब चौकोन परिसरात गणना पद्धत

बेस एक:    बेस ब:    उंची:

एक समलंब चौकोन क्षेत्र

समलंब चौकोन समांतर बाजूंच्या किमान एक जोडी, समलंब चौकोन सूचना नावाचा एक बहिर्वक्र चौकोन असे म्हणतात, आणि इतर दोन बाजू पाय किंवा बाजूकडील बाजू म्हटले जाते.
एक समलंब चौकोन क्षेत्र साठी सूत्र: एक समलंब चौकोन क्षेत्र ,
जेथे अ, ब - खुर्च्या, ह - उंची