जोडा
 
आवडी मधून काढा

एक समांतरभूज चौकोन परिमिती, सूत्र कॅल्क्युलेटर परिमिती

एक समांतरभूज चौकोन परिमिती, सूत्र परिमिती कॅल्क्युलेटर, आपण समांतरभुज चौकोन एक परिमिती शोधण्यात परवानगी देते सूत्र समांतरभुज चौकोन बाजू लांबी वापरून.
a:   b:  

एक समांतरभूज चौकोन परिमिती

समांतरभुज चौकोन समांतर बाजूंच्या दोन जोड्या चौकोन आहे. एक समांतरभूज चौकोन परिमिती साठी सूत्र: P=2(a+b),
जेथे अ, ब - एक समांतरभूज चौकोन बाजू