जोडा
 
आवडी मधून काढा

एक समांतरभूज चौकोन, समांतरभुज चौकोन क्षेत्र सूत्र कॅल्क्युलेटर क्षेत्र

एक समांतरभूज चौकोन, समांतरभुज चौकोन क्षेत्र सूत्र कॅल्क्युलेटर क्षेत्र, आपण एक समांतरभूज चौकोन क्षेत्र शोधण्यात परवानगी देते समांतरभुज चौकोन बाजू, उंची, कर्ण आणि त्यांना दरम्यान कोन लांबी वापरून सूत्रे करून.

संमुख क्षेत्र गणना कृती:

साइड:    उंची:

घन खंड

समांतरभुज चौकोन समांतर बाजूंच्या दोन जोड्या चौकोन आहे.
संमुख क्षेत्रासाठी सूत्र: संमुख क्षेत्र ,
जेथे - उंची - एक समांतरभूज चौकोन, ह बाजूला