जोडा
 
आवडी मधून काढा

गती कॅल्क्युलेटर न्यूटन दुसरा कायदा

गती कॅल्क्युलेटर Newtons दुसरा कायदा आपण newtons गती दुसऱ्या कायदा वापरून ऑब्जेक्ट एक शक्ती, वस्तुमान आणि प्रवेग गणना करण्यास अनुमती देते.

न्यूटन च्या दुसऱ्या कायद्याने गणना

मास (m): किलो
प्रवेग (एक): मी / से 2

न्यूटन दुसरा कायदा ऑब्जेक्ट प्रवेग ऑब्जेक्ट लागू बाह्य दलाच्या वेक्टर रक्कम थेट प्रमाणात आणि वस्तुमान वस्तू व्यस्त प्रमाणात आहे असे सूचविते.