जोडा
 
आवडी मधून काढा

परिमिती कॅल्क्युलेटर

परिमिती कॅल्क्युलेटर आपण विविध भूमितीय आकार अशा मंडळ, चौरस, आयत, त्रिकोण, समांतरभुज चौकोन, समभुज चौकोनाचे, समलंब चौकोन विविध सूत्रे म्हणून, एक परिमिती शोधण्यात परवानगी देते.