जोडा
 
आवडी मधून काढा

ही दोन नगरे कॅल्क्युलेटर अंतर

शहरात कॅल्क्युलेटर अंतर, काय अंतर शहरात कारने, बस, रेल्वे आहे परिभाषित होईल. किमी शहरात मार्ग हे स्पष्ट करा.