जोडा
 
आवडी मधून काढा

समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ, समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ सूत्र कॅल्क्युलेटर

समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ सूत्र कॅल्क्युलेटर समभुज चौकोनाचे बाजूला, उंची, कर्ण लांबी, incircle किंवा circumcircle त्रिज्या लांबी वापरून, आपण एक समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ शोधण्यात परवानगी देते सूत्राद्वारे.

समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ गणना पद्धत

साइड:    उंची:

समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ

समभुज चौकोनाचे ज्या चार बाजूंच्या समान लांबी सर्व एक चौकोनातील आहे.
रोंबसचे क्षेत्रफळाचे सूत्र: समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ ,
जेथे - बाजू, ह - उंची