जोडा
 
आवडी मधून काढा

स्तंभ वजाबाकी वर्कशीट

स्तंभ वजा कॅल्क्युलेटर आपण कमी दोन संख्यांचा (फरक) गणना स्तंभ वजाबाकी पद्धत वापरून आणि स्तंभ वजाबाकी एक वर्कशीट करा परवानगी देते.

दोन क्रमांक, वजाबाकी आणि ज्या मधून दुसरी संख्या वजा करायची असते अशी संख्या किंवा अंक प्रविष्ट करा.

उणे