जोडा
 
आवडी मधून काढा

एक चौरस, चौरस क्षेत्र सूत्र कॅल्क्युलेटर क्षेत्र

एक चौरस, चौरस क्षेत्र सूत्र कॅल्क्युलेटर क्षेत्र चौरस बाजू किंवा दुरूस्ती लांबी वापरून, आपण एक चौरस क्षेत्र शोधण्यात परवानगी देते सूत्राद्वारे.

एक चौरस क्षेत्र गणना कृती:

साइड:

एक quadrate क्षेत्र

स्क्वेअर समान बाजू आणि कोन एक योग्य चौकोन आहे.
एक चौरस क्षेत्रासाठी सूत्र शेजारी चौरस क्षेत्र, दुरूस्ती चौरस क्षेत्र
जेथे - एक चौरस, ड साइड - दुरूस्ती